PŘIHLÁŠKA

Dítě je na kemp přihlášeno vyplněním a odesláním přihlášky a uhrazením účastnického poplatku . Současně s odesláním přihlášky rodič souhlasí se závaznou rezervací a případnými stornopoplatky. Stvrzuje, že těmto podmínkám rozumí a v plném rozsahu je respektuje. Podmínkou pro nástup na kemp je předložení průkazu zdravotního pojištění (popř. kopie), bezinfekčnost, souhlas GDPR, přihláška a zdravotní potvrzení.

Tyto dokumenty účastníka odevzdá organizátorům kempu při příjezdu.