CENÍK

Jedno dítě

4900 Kč

Každý další sourozenec

4500 Kč

Platební podmínky

  • Platba na bankovní účet se hradí ve prospěch bankovního účtu číslo 4396925023/0800

  • Záloha ve výši 2500,-/os. je splatná do 14-ti dnů od podpisu přihlášky.
  • Variabilní symbol : Při platbě vyplňte do kolonky variabilního symbolu rodné číslo účastníka.
  • Specifický symbol : Při platbě vyplňte do kolonky specifického symbolu číslo turnusu.
  • Poznámka pro příjemce : Při platbě vyplňte do kolonky poznámek pro příjemce jméno a příjmení účastníka.

Storno podmínky letního kempu

Při zrušení pobytu ze strany účastníka jsou platné níže uvedené storno podmínky

  • při zrušení pobytu více než 60 dní před termínem nástupu do kempu je stornovací poplatek 2.000,- Kč
  • při zrušení pobytu 30 - 59 dní před termínem nástupu je stornovací poplatek 3.000,- Kč
  • při zrušení pobytu 1 - 29 dní před termínem nástupu, v den nástupu a později nebo při přerušení a předčasném ukončení pobytu je stornovací popatek v plné výši 4.500,- Kč
  • Doporučujeme proto uzavřít pojištění storno poplatků.

  • V případě, že se kemp neuskuteční z důvodu "covidové situace" budou peníze vráceny.